Resultats de l’enquesta sobre la percepció ciutadana de l’impacte de la covid-19

Barcelona .- L’Oficina Municipal de Dades analitza l’impacte de la situació provocada pel coronavirus a través d’una enquesta estructurada en quatre àmbits bàsics: la salut, la feina, la situació de confinament i la percepció de la crisi i de la gestió institucional. El seu objectiu és avaluar l’evolució de la percepció que té la ciutadania de la situació que s’està vivint.

Les dades sobre la percepció general de la situació mostren que el 86% de la població barcelonina es mostra molt o bastant preocupada, una inquietud que augmenta al voltant de l’impacte que té i tindrà en l’economia.

Salut: les dades vinculades a l’estat de la salut de la ciutadania mostren l’apreciació subjectiva dels barcelonins i les barcelonines sobre el coronavirus. El 10,5% de les persones entrevistades afirmen haver tingut símptomes de covid-19. Un terç de les persones amb símptomes han visitat un centre sanitari.

Ocupació: entre les persones ocupades, el 31,6% declara que treballa en serveis essencials, i gairebé la meitat de les barcelonines i els barcelonins entrevistats són treballadors assalariats (46,9%). D’aquests treballadors, un 4,8% manifesten que han estat acomiadats com a conseqüència de la crisi sanitària, i un 27,1% que han patit un ERTO. Pel que fa a les perspectives laborals, el 47% de les persones assalariades i el 86,1% de les persones que treballen per compte propi pensen que aquesta crisi repercutirà negativament en la seva feina.

Confinament: de les 3.600 persones enquestades, un 15,1% manifesten que es troben confinades soles, i aquesta xifra s’incrementa entre les persones grans: tres de cada deu persones de més de 65 anys es troben confinades soles. Pel que fa a la vivència del confinament, el 49% afirma que és una situació dura o molt dura, mentre que per al 50,8% dels entrevistats ho és poc o gens, sense diferències significatives entre qui està confinat sol i qui està acompanyat. Tot i això, les recents mesures de desconfinament han corregit al final del treball de camp la tendència negativa que apuntava aquest indicador.

Gestió institucional: la majoria de les persones entrevistades, un 58,1%, valora positivament la gestió que l’Ajuntament fa d’aquesta crisi, mentre que el 16,4% la valora negativament. Respecte a la gestió de la Generalitat, un 55,9% la valora de manera positiva i un 24% la valora negativament. En el cas del Govern espanyol, el 45,1% dels barcelonins i les barcelonines s’hi mostren crítics, davant del 39,4%, que en té una opinió favorable.

Desconfinament: la majoria considera oportunes les mesures que s’han aplicat en el desconfinament, mentre que el 41,7% opina que calia esperar més. El 51,2% considera que el comportament col·lectiu respecte a aquestes mesures és majoritàriament incívic i irresponsable, però un 47,1% pensa el contrari. Gairebé una quarta part fa exercici al carrer i el 56% surt a passejar en els horaris permesos.