Salari mínim català de referència els resultats del càlcul es presentaran en un termini màxim de tres mesos

Barcelona .- El Govern de la Generalitat ha aprovat estimar el salari mínim català de referència (SRM) que es calcularà en termes de cost de vida i equitat salarial. L’acord també preveu que, un cop obtinguda aquesta estimació, s’avaluï la incidència de la seva implantació, incloent-hi el cost que tindria per a l’Administració pública.

El resultat s’haurà de presentar en un termini màxim de tres mesos. Un cop presentat, es convocarà el Consell de Relacions Laborals —que agrupa agents socials, sindicats i patronals— per tal d’iniciar un procés de concertació social que permeti establir un salari mínim de referència diferenciat per a Catalunya.

Insuficiència del SMI estatal

L’increment del salari mínim interprofessional (SMI) aprovat pel Govern de l’Estat espanyol a finals de 2018 no va tenir en compte les diferències del cost de la vida existents als diferents territoris. Aquest fet comporta perjudicis sobre els drets de les persones, però també impacta negativament sobre la productivitat de l’economia catalana.

Per tal de corregir aquesta situació, el Govern de la Generalitat impulsa ara l’establiment d’un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i econòmica de Catalunya. Davant les limitacions competencials de la Generalit

El Govern de la Generalitat ha aprovat estimar el salari mínim català de referència (SRM) que es calcularà en termes de cost de vida i equitat salarial. L’acord també preveu que, un cop obtinguda aquesta estimació, s’avaluï la incidència de la seva implantació, incloent-hi el cost que tindria per a l’Administració pública.

El resultat s’haurà de presentar en un termini màxim de tres mesos. Un cop presentat, es convocarà el Consell de Relacions Laborals —que agrupa agents socials, sindicats i patronals— per tal d’iniciar un procés de concertació social que permeti establir un salari mínim de referència diferenciat per a Catalunya.

Insuficiència del SMI estatal

L’increment del salari mínim interprofessional (SMI) aprovat pel Govern de l’Estat espanyol a finals de 2018 no va tenir en compte les diferències del cost de la vida existents als diferents territoris. Aquest fet comporta perjudicis sobre els drets de les persones, però també impacta negativament sobre la productivitat de l’economia catalana.

Per tal de corregir aquesta situació, el Govern de la Generalitat impulsa ara l’establiment d’un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i econòmica de Catalunya. Davant les limitacions competencials de la Generalitat en aquesta matèria, que impedeixen implementar la mesura mitjançant l’aprovació d’un text legal, el Govern aposta per la seva implantació per la via dels convenis col·lectius.

at en aquesta matèria, que impedeixen implementar la mesura mitjançant l’aprovació d’un text legal, el Govern aposta per la seva implantació per la via dels convenis col·lectius.

Es calcularà en termes de cost de vida i equitat salarial

Deja una respuesta