Ajuts per a la paralització temporal d’activitats pesqueres

Catalunya .- Des del 31 de juliol fins al 16 de setembre es poden demanar els ajuts per la paralització temporal d’activitats pesqueres, que estan fixades al calendari de parades temporals, en les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície. En les aturades temporals de 30 dies, els ajuts cobreixen un màxim de 15 dies. Excepte per la parada temporal del període 2017/18 de la modalitat de palangre de superfície, per la qual el període subvencionable serà de 30 dies.

A qui s’adrecen

  • Els armadors d’embarcacions pesqueres:
    • L’embarcació ha d’estar en situació d’alta en el Registre general de flota pesquera i ha de tenir la llicència de pesca i de les autoritzacions per a la modalitat per a la qual es demana l’ajut de parada temporal. Entre d’altres requisits.
  • Els pescadors que hagin treballat al mar a bord d’una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.
    • Constar enrolats a bord d’alguna de les embarcacions pesqueres afectades per la paralització temporal de l’activitat pesquera. Entre d’altres requisits.
    • L’ajut a pescadors s’estableix en 1.800,00 €.

Els percentatges de cofinançament són el 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i 50% a càrrec del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

Deja una respuesta