Preveu una reducció de la generació de deixalles del 15% per al 2020 i la creació de 7.000 llocs de treball

 

Bookmark and Share

La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers set anys es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total.Foto Gencat

redaccion@elperiodicolatino.cat

Barcelona .- La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers set anys es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total.

Aquests són dos dels principals objectius del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que suposarà també la reducció del 30% de la petjada de carboni, que l'any 2012 va ser d'1,5 milions de tones de CO2eq/any.

Aquest nou instrument de planificació s'ha dissenyat per donar resposta als canvis significatius que ha patit el conjunt del sector de la gestió de residus en els últims anys, el creixement progressiu i la previsible finalització dels mercats de recursos a baix preu.

El PRECAT20 es complementa amb el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), que fins l'any 2020 programa inversions per valor de 400 MEUR.

El pla parteix de la necessitat de millorar la situació actual pel que fa referència al desequilibri del model de tractament de la fracció resta, les instal·lacions en explotació per sota de les capacitats, l'alt nombre de dipòsits controlats sense tractament previ, la intrusió desordenada del sector privat en la gestió dels residus municipals i la manca de garantia del finançament íntegre per a noves infraestructures.

El pressupost total de la nova planificació, incloses les inversions, és de 782 MEUR fins el 2020, dels quals el 25% corresponen a despeses corrents i el 75% restant a despeses de capital. El finançament del conjunt d'actuacions previstes està repartit entre l'Agència de Residus de Catalunya en un 70%, el sector privat en un 28%, i altres aportacions d'ens públics en un 2%.

Participació pública
Els ciutadans poden fer suggeriments sobre la planificació de residus durant els tres mesos que estarà obert el procés participatiu. Els suggeriments es poden realitzar al web de l'Agència de Residus de Catalunya i posteriorment es valoraran i s'incorporaran, si s'escau, a la documentació que haurà de continuar la tramitació prevista. Paral·lelament, l'ARC ha organitzat 6 sessions territorials i 2 de sectorials, per a productors i gestors. Es preveu que la planificació definitiva quedi aprovada a finals d'aquest any. GENCAT

 

 

 

 


     

Somos un grupo de noticias fundado en 2006 que informa a la comunidad latina en España y Europa, producimos contenidos para todos nuestros medios. Oficinas en Barcelona c/Nou de Sant Francesc 15 - 08002, Barcelona,España. Teléfonos:(0034) 657897268,(0034)722778085,Fax (0034) 933179866 - grupo@elperiodicolatino.com.es

Nota legal: Todas las opiniones expresadas en los artículos y videos del Grupo El Periódico Latino pertenecen única y exclusivamente a los entrevistados y no reflejan en ningún momento la opinión de este periódico, ni del Grupo El Periódico Latino

© Copyright 2006-2015 -El Periódico Latino.com.es-Editado y publicado por la Asociación El Periódico Latino de España CIF:G65214066 Adscrita a la Federación Latina de Medios de Comunicación de España.


FEDELATINA
© Copyright 2006-2015

webmaster@elperiodicolatino.com.es